Бат бөх, усанд тэсвэрлэх чадвар их шаардсан нарийн мужааны ажилд зориулагдсан.

-Усны нөлөөлөлд өндөр тэсвэртэй

-Тунгалаг уян хатуу бүрхүүл үүсгэнэ

-Мод, ДПС, хатуу хавтан, цаас зэрэгт наалдах чадвар өндөр

-Ховхролтын бат бөх нь 30кг/см2

Тараган цавуу - Усанд тэсвэртэй

₮0.00Price