Галын эсрэг түрхлэг

₮231,000.00Price

Ерөнхий мэдээлэл:

  • Ган төмөр хийц, үйлдвэрлэлийн болон бусад барилга байгууламжийг 45-аас 120 минут галаас хамгаалах түрхлэг​

Давуу тал:

  • Төмөр хийцийг 45-аас 120 минут хүртэл галаас хамгаална
  • ОХУ-ын ГОСТ П53295-2009-ийн шаардлагыг бүрэн хангасан, гал тэсвэрлэлтийн 1-р зэрэгтэй
  • Хүрээлэн буй орчин, барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг 2 цагийн турш бүрэн хамгаалж, түүний эдэлгээ насжилтыг уртасгах онцлоготой.
  • Энэхүү түрхлэгийг тэгш, тэгш бус ямар ч гадаргууд шууд хэрэглэх, барьцалдах чадвар өндөртэй бүтээгдэхүүн юм.