Бизнесийн түүх

1990 он
САН ХХК байгуулагдав
Корунд Шингэн Керамик Дулаан тусгаарлагчийг Монголын зах зээлд нэвтрүүлэв
MNS6425:2013 Монгол Улсын стандарт батлуулав
2011 он
2013 он
2014 он
Тохирлын гэрчилгээ олгов
Сан Трейдинг Групп байгуулагдав 
Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яамнаас Ногоон бүтээгдэхүүн гэрчилгээ олгов 
2015 он
Броня галын хамгаалалтын түрхлэг болон ус тусгаарлагч түрхлэгийг Монголын зах зээлд нэвтрүүлэв 
2017 он
VGT экологийн будгийг зах зээлд нэвтрүүлэв 
2018 он
Rollingdog евро стандартын багаж хэрэгслийг зах зээлд нэвтрүүлэв